Regulamin - Retro cegły
Paczka demo

Zamów próbki
naszych płytek

kliknij
Transport

dostawa
już od 20 zł

przesyłki realizują
renomowane firmy kurierskie

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie).
 3. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).

§ 2. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym został wystawiony dokument korekty.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Retro Holding Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Retro Holding Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 14a, 41-250 Czeladź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 10 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju).
 8. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: Retro Holding Sp. z o.o.) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

§ 4. Rozmiary płytek lub narożników mogą się między sobą istotnie różnić. Produkty naturalne, historyczne (pochodzące z XIX lub XX wieku, chyba, że opisano inaczej). Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości zaprawy, różnic kolorystycznych, odprysków, uszczerbień, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach- co jest naturalną cechą towaru.

§ 5. Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu (pęknięta płytka nie traci swoich właściwości, bez problemu można ją przykleić na ścianę - będzie widoczna wtedy linia pęknięcia, jak na rzeczywistych ścianach wzniesionych z użyciem starych cegieł). Wynika to z fizycznych właściwości starych cegieł. Okoliczność tę klient przyjmuje do wiadomości dokonując zakupu i akceptuje ją.

§ 6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody, po czym ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.

§ 7. Wszystkie ceny podawane przez Retro Holding Sp. z o.o., na stronach internetowych, w korespondencji e-mailowej i rozmowach telefonicznych są cenami netto (nie zawierają podatku VAT, który należy do nich doliczyć w aktualnie obowiązującej stawce), o ile wyraźnie nie zaznaczono (napisano), że dana cena jest ceną brutto.

§ 8. Sklep internetowy retro-cegly.pl należy do: Retro Holding Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 14a, 41-250 Czeladź, NIP: 6252453201, KRS: 0000542271, REGON: 360724644, kapitał zakładowy: 100 000 pln.

§ 9. Wzór odstąpienia od zakupu

§ 10. W podany m2 (płytek) lub metrów bieżących (narożników) danego produktu wliczona jest fuga o szerokości ok. 1-2 cm.

§ 11. Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z technologią produkcji), co może powodować rozmakanie kartonów/opakowań.
W przypadku dłuższego składowania (powyżej 3 dni), płytki należy bezwzględnie odpakować i umożliwić im stały przepływ powietrza (tzw. oddychanie).

§ 12. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu (rachunku lub faktury) w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.

§ 13. Użytkując strony www Retro Holding Sp. z o.o. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez Retro Holding Sp. z o.o. oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:

 1. administratorem danych jest Retro Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, ul. Wojkowicka 14a;
 2. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z Retro Holding Sp. z o.o.;
 3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
 4. podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Retro Holding Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Retro Holding Sp. z o.o.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

§ 14. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od Retro Holding Sp. z o.o. Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: biuro@retrocegla.pl, lub drogą pocztową na adres spółki. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.

§ 15. Retro Holding Sp. z o.o. przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy spółki, płatności PayU (w tym płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych i kredytowych). W siedzibie spółki nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

§ 16. Aby uzyskać fakultatywną 5 letnią gwarancję na produkty zakupione w Retro Holding Sp. z o.o. klient jest zobowiązany do dokonania następujących czynności:

 1. zakupu płytek z cegły (dowolny rodzaj) w ilości minimalnej 5m2 wraz z dedykowaną technologią montażu tj. 3kg Retro Klej s na każdy 1m2 płytek, 3 kg Retro Fugi w dowolnym kolorze na każdy 1m2 płytek, Retro Impregnat 1l na każde rozpoczęte 5m2 płytek, Retro Grunt lub Retro Grunt max na każde rozpoczęte 15m2 płytek.
 2. płytki muszą zostać zainstalowane zgodnie z wytycznymi Retro Holding Sp. z o.o. i sztuką budowlaną, przez osoby lub firmy mające potwierdzone kwalifikacje w zakresie montażu płytek dekoracyjnych (np. ukończony kurs kafelkarza).
 3. gwarancja obowiązuje tylko na płytki zainstalowane jako dekoracyjne, wewnątrz pomieszczeń. Płytki nie mogą być instalowane w środowisku trwale wilgotnym, o dużych różnicach temperatur lub być nastawione na działanie wody.
 4. Płytki należy konserwować 1 warstwą Retro Impregnatu (1l na każde rozpoczęte 5m2 płytek) 1 raz w roku.
 5. Wyłączenia: gwarancja nie obejmuje wychodzenia wykwitów z pierwiastków naturalnych np. solnych na powierzchniach z płytek ze starej cegły.
 6. Aby otrzymać fakultatywną 5 letnią gwarancję na produkty zakupione w Retro Holding Sp. z o.o. klient jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia wysłać na e-maila: biuro@retrocegla.pl wiadomość z prośbą o objęcie jego zamówienia (podając numer) fakultatywną 5 letnią gwarancją. Brak przesłania takiej prośby w oznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości uzyskania fakultatywnej 5 letniej gwarancji.

§ 17. W przypadku złożenia zamówienia z tzw. odbiorem osobistym/własnym, klientowi przysługuje 7 dni bezpłatnego (wliczonego w cenę zamówienia) magazynowania zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu dalsze magazynowanie zamówienia będzie kosztować 12,30 pln brutto/ każda rozpoczęta doba magazynowania, za 1 miejsce paletowe (mieści się na nim max 32m2 płytek, lub bez płytek: do 100 impregnatów/gruntów lub do 500 kg fugi lub kleju).

§ 18. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).


Gwarancja 5 lat
facebook