Gwarancja 2-letnia od RETRO S.A.
Wszystkie produkty zakupione w RETRO S.A. są objęte standardową 2-letnią gwarancją unijną. Dodatkowo, oferujemy możliwość przedłużenia tej gwarancji do 10 lat pod następującymi warunkami:


Fakultatywna gwarancja 10-letnia od RETRO S.A.
Aby uzyskać prawo do 10-letniej fakultatywnej gwarancji na produkty zakupione w RETRO S.A., klient musi spełnić następujące warunki:
1.    Produkty dodatkowe: Klient zobowiązany jest do zakupu następujących produktów wraz z płytkami:
o    Retro Klej – 4kg na każdy 1m2 płytek,
o    Retro Fuga w dowolnym kolorze – 2,5kg na każdy 1m2 płytek,
o    Retro Impregnat – 150 ml na każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni,
o    Retro Grunt (lub Retro Grunt Max) – 200 ml na każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni.
2.    Instalacja: Płytki muszą zostać zainstalowane zgodnie z wytycznymi RETRO S.A. oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi normami budowlanymi. Instalacja musi być wykonana przez osoby lub firmy posiadające potwierdzone kwalifikacje w zakresie montażu płytek dekoracyjnych.
3.    Konserwacja: Płytki wymagają regularnej konserwacji, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Należy stosować Retro Impregnat.
4.    Wyłączenia: Gwarancja dotyczy tylko płytek zainstalowanych jako elementy dekoracyjne. Nie mogą być one stosowane w miejscach o dużych różnicach temperatur, silnym nasłonecznieniu czy trwale wilgotnych lub narażonych na bezpośrednie działanie wody.
5.    Wyłączenia: Gwarancja nie obejmuje naturalnych procesów, np. takich jak pojawienie się wykwitów solnych na powierzchni płytek.
6.    Rejestracja gwarancji: Aby aktywować 10-letnią fakultatywną gwarancję, należy w ciągu 30 dni od daty zakupu wysłać e-mail na adres biuro@retrocegla.pl z potwierdzeniem zakupu oraz wyrażeniem chęci objęcia fakultatywną gwarancją.