POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. W związku z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Sklepie Internetowym, a także informacje o aktywności Użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

RETRO S.A.
ul. Nowopogońska 98
41-250 Czeladź
NIP 6252473764
REGON 386306984
Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)
KRS: 0000845831;
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.3. Z Administratorem można kontaktować się:
pisemnie na adres siedziby tj. RETRO S.A. ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź;
poprzez e-mail: biuro@retrocegla.pl;
telefonicznie pod numerem telefonu: 786-238-248.

2. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE I CZAS ICH PRZETWARZANIA
2.1. Administrator może przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego,
adres IP,
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia, w tym odpowiedź na zadane przez Państwa pytania. Podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
2.3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.4. Administrator przetwarza tylko te Państwa dane osobowe i tylko w tych celach, które są adekwatne są działań podejmowany uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu; obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
2.5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
podmiotom umożliwiającym Administratorowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
podmiotom przetwarzającym dane w celach windykacyjnych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
podmiotom współpracującymi z Administratorem, świadczącym usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie księgowej, kancelariom prawnym, formom windykacyjnym, obsłudze IT.

3. PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI
3.1. W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu;
przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody).
3.2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
3.3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4. COOKIES
4.1. Serwis www.retro-cegly.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Dzięki plikom cookies mogą Państwo m.in. korzystać z wszystkich funkcji serwisu.
4.2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy do Państwa urządzenia i zapisywane na tym urządzeniu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Pańśtwo korzystają). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Państwa.
4.4. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu www.retro-cegly.pl, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;  utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (w szczególności sieci Google).
4.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz znajdują się na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
4.6. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w opraciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany również w celach ststystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających serwis. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wdrożone przez Administratora rozwiązania techniczne i organizacyjne służą ochronie przetwarzanych informacji oraz spełnieniu najwyższych standardów i wymogów określonych w przepisach prawa.
5.2. Administrator w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5.3. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

INFORMACJA O COOKIES I LOGACH DOSTĘPOWYCH:

1. Serwis www.retrocegla.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Dzięki plikom cookies mogą Państwo m.in. korzystać z wszystkich funkcji serwisu.
2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy do Państwa urządzenia i zapisywane na tym urządzeniu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Pańśtwo korzystają). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, zktórego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Państwa.
4. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu www.retrocegla.pl, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;  utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (w szczególności sieci Google).
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz znajdują się na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
6. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w opraciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany również w celach ststystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających serwis. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.